Bergen

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Bergen Kommune

Adresse:
Postboks 7700, 5020 Bergen
Kontaktinfo:
Solveig Hovland, tlf: 55 56 6487 / 94 51 41 11 , e-post:solveig.hovland@bergen.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Bergen

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Bergen Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Vedlegg A1- Revisjonshistorikk DOC 2022-09-14 15:53:11
Sanitærreglement rev 2020 PDF 2020-04-29 09:26:04
Administrative bestemmelser 2019 PDF 2019-12-18 15:30:12
Vedlegg B1 Krav til innmåling og registrering av vann og avløpøsledninger 12_2019 PDF 2019-12-19 13:57:58
Vedlegg B1B Kumskjema PDF 2022-06-01 15:12:42
Vedlegg B1C Skjema overløp PDF 2022-06-01 15:12:43
Vedlegg B2 Krav til rør og rørdeler av duktilt støpejern (V2) PDF 2022-04-29 08:31:18
Vedlegg B3 Krav til armatur PDF 2016-05-09 14:14:23
Vedlegg B4 Krav til uttak av slokkevann i Bergen kommune PDF 2019-06-28 12:03:33
Vedlegg B6 Krav til grunnvannssperre-grøftesteng PDF 2016-05-09 14:14:32
Vedlegg-B7-Krav-til-kumlokk-og-ramme PDF 2022-03-30 18:33:53
Vedlegg B8 Krav til brannhydrant 09-2011 PDF 2016-05-09 14:14:36
Vedlegg B9 Krav til trykkreduksjonsanlegg PDF 2016-05-09 14:14:38
Vedlegg B10 Sanering ved hovedledninger i offentlig veg PDF 2016-05-09 14:14:40
Vedlegg B11 Krav til sand- og steinfangskum ved nybygging PDF 2016-05-09 14:14:43
Vedlegg B12 Krav til sandfangkum med rist eller kjeftesluk PDF 2016-05-09 14:14:46
Vedlegg B14 Utforming av nisje i avløpstunnel PDF 2022-03-30 18:33:52
Vedlegg B15 Tilknytning av stikkledning på kommunal vannledning PDF 2022-04-04 09:21:53
Vedlegg C1 Krav til funksjon og utførelse av kommunale trykkøkningsanlegg for drikkevann 02-2012 PDF 2016-05-09 14:14:59
Vedlegg C2 Krav til funksjon og utførelse av avløpspumpestasjoner 12-2019 PDF 2019-12-18 15:32:36
Vedlegg C3 Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune PDF 2016-05-09 14:15:16