2.0 Bærekraftige VA-anlegg

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

2.0 Bærekraftige VA-anlegg

VA-anleggene skal være bærekraftige.