2.4 Transportsystem – spillvann/avløp felles

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

2.4 Transportsystem – spillvann/avløp felles

Ledningsnett og installasjoner skal utføres slik at Forurensningslovens krav og gjeldende utslippstillatelser kan oppfylles. Anleggene skal sikres lengst mulig levetid og det skal legges vekt på mulighet for kostnadseffektiv drift. Ledningene skal tilfredsstille gjeldende tetthetskrav.