2.4 Transportsystem – spillvatn/avløp felles

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

2.4 Transportsystem – spillvatn/avløp felles

Leidningsnett og installasjonar skal utførast slik at krav i Forureiningslova og gjeldande utsleppsløyve blir tilfredsstilt. Anlegga skal sikrast lengst mogleg levetid og det skal leggjast vekt på kostnadseffektiv drift. Leidningane skal tilfredsstille gjeldande tetthetskrav.