3.0 Generelle bestemmelser

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.0 Generelle bestemmelser

Bygging av VA-anlegg er normalt søknadspliktig i henhold til Plan og bygningsloven og ansvarlige aktører skal godkjennes gjennom byggesaksforskriften. Anlegg som ikke er uført i henhold til kommunens VA-norm og godkjente planer, kan kommunen nekte å overta.