3.10 Graveløyve

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

3.10 Graveløyve

Innhenting av graveløyve skal gjerast i samsvar med regelverket til kommunen.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Graveløyve skal innhentast ved graving i eller i nærleiken av offentleg veg i samsvar med §§ 32 og 57 i Veglova.

Dersom arbeid skal utførast i nærleiken av kommunalt VA nett, skal ingen gravearbeide utførast  før påvising av kablar og leidningar er gjennomført og skjema signert. Søknad om gravemelding er ikkje godkjent før «Skjema for påvisning» er godkjent og signert.

Graveløyve skal vere i samsvar med retningsliner for vegeigar kommunane(kommunale vegar), Fylkeskommunen (fylkeskommunale vegar) eller Statens vegvesen (riksvegar).  Godkjent gravemelding gir ingen rett til å legge leidningar/kablar (berre rett til å grave).

Trasee for kablar/leidningar skal vere godkjent av vegeigar.

 

I tillegg gjeld for Herøy kommune

Det skal  også hentast inn påvising i Herøy Vasslag sitt dekningsområde.