3.11 Beliggenhet/trasévalg

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.11 Beliggenhet/trasévalg

Se kap. 4.4 – Beliggenhet/trasévalg.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Tilgjengelighet for framtidig drift, vedlikehold og utskifting skal sikres ved valg av trase og utførelse av anlegg.

Vannledningen skal normalt ikke ligge lavere enn avløpsledningen. Om ledningene er lagt i samme plan skal vannledningen normalt krysse over avløpsledningen når det er behov for kryssing.