3.2 Målestokk

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.2 Målestokk

Tegninger påføres valgt målestokk i tall og som skala. Målestokken skal være den samme for situasjon og lengdeprofil. Høydemålestokk skal være den samme for lengde- og tverrprofil.

Veiledende målestokk:

  • Oversiktsplan 1:5000 eller 1:2000
  • Situasjonsplan 1:1000 eller 1:500 – 200
  • Lengdeprofil – lengde 1:1000 eller 1:500 – 200
  • Lengdeprofil – høyde 1:200 eller 1:100
  • Tverrprofil 1:200 eller 1:100
  • Byggverk 1:100 og/eller 1:50 – 20
  • Kum 1:50 og/eller 1:20
  • Grøftetverrsnitt 1:20 og/eller 1:10
  • Detaljer 1:20 eller større