3.2 Målestokk

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

3.2 Målestokk

Teikningar skal påførast valt målestokk i tal og som skala. Målestokken skal vera den same for situasjon og lengdeprofil. Høgdemålestokk skal vera den same for lengde- og tverrprofil.

Rettleiande målestokk:

  • Oversiktsplan 1:5000 eller 1:2000
  • Situasjonsplan 1:1000 eller 1:500 – 200
  • Lengdeprofil – lengd 1:1000 eller 1:500 – 200
  • Lengdeprofil – høge 1:200 eller 1:100
  • Tverrprofil 1:200 eller 1:100
  • Byggverk 1:100 og/eller 1:50 – 20
  • Kum 1:50 og/eller 1:20
  • Grøftetverrsnitt 1:20 og/eller 1:10
  • Detaljar 1:20 eller større