3.3 Karttegn og tegnesymboler

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.3 Karttegn og tegnesymboler

Karttegn og tegnesymboler skal være i henhold til NS3039, Karttegn og tegnesymboler for rørledningsnett.