3.4 Tegningsformater

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.4 Tegningsformater

Det benyttes standardformater. Digitale løsninger etter nærmere avtale. Bretting av kopier i henhold til NS 1416, Tekniske tegninger.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Tegninger for større prosjekter leveres som A3 i ringperm.