3.5 Revisjoner

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.5 Revisjoner

Ved endringer av tegninger etter at disse er datert, signert og godkjent skal revisjon dokumenteres slik:

  • På tegning i revisjonsfelt over tittelfelt og med markering som lokaliserer endringen i tegningslisten.
  • Mottakskontroll av alle revisjoner skal dokumenteres.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Det skal klart fremgå hva som er revidert. Ny erstatningstegning gis samme nummer som den gamle, men merkes NY ORIGINAL i revisjonstabellen, ny revisjonsindeks og dato for revisjon. Gammel tegning merkes UGYLDIG. Reviderte tegninger sendes til VA-ansvarlig i kommunen. Dersom revisjonen vurderes som vesentlig for utførelsen av anlegget skal det søkes om ny godkjenning.