3.5 Revisjoner

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.5 Revisjoner

Ved endringer av tegninger etter at disse er datert, signert og godkjent skal revisjon dokumenteres slik:

  • På tegning i revisjonsfelt over tittelfelt og med markering som lokaliserer endringen i tegningslisten.
  • Mottakskontroll av alle revisjoner skal dokumenteres.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Ny erstatningstegning gis samme nummer som den gamle, men merkes med ny revisjonsindeks og dato for revisjon. Det skal klart fremgå hva som er revidert. Tegningsliste oppdateres.

Reviderte tegninger med oppdatert tegningsliste, sendes til involverte parter inkludert Trondheim bydrift.

Dersom revisjonen vurderes som vesentlig for utførelsen av anlegget må det søkes om ny teknisk plangodkjenning hos Kommunalteknikk, Vann og avløp.