3.7 Grøftetverrsnitt

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.7 Grøftetverrsnitt

Skal vise geometrisk utforming av grøften, ledningenes innbyrdes plassering, krav til ledningsfundamentering, sidefylling, beskyttelseslag og tilbakefyllingsmasser.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Der ledninger ligger i veg skal normalprofil for ledningsgrøft (grøftesnittet) også vise vegprofilet på definerte steder, se TK-G 01.

I spesielle tilfeller der ledningen skal isoleres, skal utformingen og omfang framgå av grøftesnitt og lengdeprofil.

Der annen infrastruktur kommer i konflikt, skal disse fremgå av grøftesnitt.