3.8 Kumtegninger

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.8 Kumtegninger

Skal vise geometrisk utforming, plassering, ledningsføring i kum, rørgjennomføring i kumvegg, ledningsforankring, materialvalg, fundamentering, armaturplassering etc.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Det skal lages kumtegninger for alle typer kummer. Disse tegningene skal inneholde koordinatliste, armaturtabell, nordpil og vinkelendringer inn og ut.