3.8 Kumteikningar

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

3.8 Kumteikningar

Skal vise geometrisk utforming, plassering, leidningsføring i kum, røyrgjennomføring i kumvegg, leidningsforankring, materialval, fundamentering, armaturplassering osb.

Lokal bestemmelse for Surnadal

Det skal lages kumskisser av alle kummer jfr. vedlegg A14. Eksempel på kumtegninger, se vedlegg A4 Vannkum i veg.