3.9 Krav til sluttdokumentasjon

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.9 Krav til sluttdokumentasjon

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Krav til sluttdokumentasjon gjelder for anleggsrapportering til Trondheim bydrift.

Det er utarbeidet en veileder for anleggsrapportering «Veileder for sluttdokumentasjon for anleggsarbeider».