4.1 Fleksible rør – Krav til grøfteutførelse

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.1 Fleksible rør – Krav til grøfteutførelse

VA/Miljø-blad nr. 5, UT. Grøfteutførelse fleksible rør og NS 3420 gjelder for grøfter med fleksible rør, dvs. rør av PVC-U, PE, PP, GRP og tynnveggede stålrør.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Avvik fra bør krav i VA-miljøblad nr 5 skal dokumenteres av utførende/prosjekterende før gjennomføringen og skal gjennomgås med og godkjennes av kommunen før gjennomføringen.