4.2 Stive rør – Krav til grøfteutførelse

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.2 Stive rør – Krav til grøfteutførelse

VA/Miljø-blad nr. 6, UT. Grøfteutførelse stive rør og NS 3420 gjelder for grøfter med stive rør, dvs. betong og duktilt støpejern.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Følgende normtegninger gjelder:

Normalprofil ledningsgrøft, TK-H 03. Over- og spillvannsledning, forskjellig plan

Normalprofil ledningsgrøft, TK-H 04. Over- og spillvannsledning, samme plan

Normalprofil ledningsgrøft, TK -H 05. Store betongrør DN 800-2000