4.2 Stive rør – Krav til grøfteutførelse

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.2 Stive rør – Krav til grøfteutførelse

VA/Miljø-blad nr. 6, UT. Grøfteutførelse stive rør og NS 3420 gjelder for grøfter med stive rør, dvs. betong og duktilt støpejern.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Avvik fra bør krav i VA/Miljø-blad nr 6 skal dokumenteres av utførende/prosjekternede før gjennomføringen og skal gjennomgås med og godkjennes av kommunen før gjennomføringen.