4.3 Krav til kompetanse for utførende personell

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.3 Krav til kompetanse for utførende personell

Under henvisning til VA/Miljø-blad nr. 42, UT. Krav til kompetanse for utførelse av VA-ledningsanlegg, kreves minst ADK-1 kompetanse eller tilsvarende av den som er bas i grøftelaget.

Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om-/gjenfylling og for den som legger ledningene.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Kommunen kan som ledningseier i spesielle tilfeller stille krav til foretak som avviker fra krav i Plan- og bygningslov. Dette gjelder og for privat ledning som tilkoples kommunal ledning.

Ved tiltak som ikke er søknadspliktig, er krav til ansvarlig foretak det samme som om tiltaket var søknadspliktig.

Det kreves også minst ADK-1 kompetanse eller tilsvarende for minst en av de som skal utføre det fysiske arbeidet ref. virkeområde og omfang i VA/Miljø-blad nr. 42.