5.1 Valg av ledningsmateriale

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.1 Valg av ledningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell, skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes. Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Rør og rørdeler som tillates brukt bestemmes av VA-ansvarlig, Kommunalteknikk.

For oversikt over kravspesifikasjoner, se pkt. 5.6.

Aktuelle ledningsmaterialer er duktilt støpejern med utvendig korrosjonsbeskyttelse av PE og innvendig belagt med sementmørtelforing, PVC–U, PE og GRP.

Se:

Vedlegg 1, Valg av ledningsmaterialer.

Vedlegg 2 Krav til ledningsmaterialer