5.11 Forankring

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.11 Forankring

Avvinkling med bend tillates mellom kummer. Forankring skal dimensjoneres og måles inn etter kommunens anvisning. Se VA/Miljøblad nr. 96, Forankring av trykkledninger.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Forankringsblokker skal ikke støpes slik at de blir liggende over avløpsledninger.

Se normtegning Forankring av trykkledning, TK-H 06.

Ved bruk av helsveiste rør eller strekkfaste skjøter kan forankring sløyfes etter avtale med VA ansvarlig, Kommunalteknikk.