5.14 Vannkummer

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.14 Vannkummer

Nødvendige installasjoner i vannkummer skal vurderes etter en drøfting av kummens funksjon. Se VA/Miljø-blad nr. 1, PTV. Kum med prefabrikkert bunn.

Rørgjennomføringer skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 9, UT. Rørgjennomføring i betongkum.

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1200 mm. For kummer som er beregnet på utspyling og/eller mottak av renseplugger, skal drensledningen dimensjoneres. Minste innvendig dimensjon er 150 mm.

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og kumlokk.

Kummen skal ha drenering/være tilstrekkelig tett, slik at vann ikke står opp på armaturet.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Krav og anbefalinger i VA/Miljø-blad nr. 1 gjelder forutforming av kum og avvik avtales spesielt med kommunen. For øvrig gjelderfølgene krav:

Kum: Det skalmonteres stengeventil på hver ledningsstreng og nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1.400 mm.

Rørgjennomføringer: Kjerneboring skal benyttes ved all hulltaking. Alle rørgjennomføringer skal utføres med avtrappet gummimansjett jf. VA/Miljø-blad nr. 9.

Kumlokk og kumramme: I kjørearealer skal kumlokk skal være av kjøresterkt jern type SjK etter NS1992og tilfredsstille kravene i NS-EN124. De skal ha fjærlås, slite/dempering, etpinnesikret spetthull og pilemønster. Utenfor kjørearealer kan det benytteskumlokk av betong.

I kjørearealer skal det benyttes flytende ramme NS 1990 SjK, D400 med høyt skjørt, spalter og anlegg for mellomlokk.

Pluggkjøring: Kummer på vannledninger med Ø > 100 mm skal på nærmere angitte steder utformes slik at det er mulighet for kjøring av renseplugg. Drensledning fra kummer med anordning for utspyling eller mottak av renseplugg skal dimensjoneres.

Endekummer: Endekummer skal vurderes spesielt med hensyn til frostsikring, lufting og utspyling.

Drenering: Arrangement for drenering utformes slik at kummen blir helt drenert. Om nødvendig må det støpes fall til utløpet.