5.15 Avstand mellom kummer

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.15 Avstand mellom kummer

Avstand mellom vannkummer påvirkes av flere faktorer:

  • Slokkevannsuttak.
  • Høybrekk/lavbrekk.
  • Avgreninger.
  • Drift.

Endelig avstand skal avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Kummer skal plasseres på følgende punkter:

  • Ved avgreninger og krysningspunkt.
  • For brannuttak skal avstanden mellom kummene ikke være større enn 100 m. (Maks. slangeutlegg er 50 m.)
  • For avtapping og lufting.
  • Der betjent armatur må plasseres.

Avstanden mellom stengemulighetene tilpasses slik at så få abonnenter som mulig blir uten vann. Abonnenter som er helt avhengig av kontinuerlig vannforsyning, f.eks. ved bruk av sprinkleranlegg, skal vurderes særskilt.

Det skal monteres ventil/være stengemuligheter i alle retninger.

Kum skal merkes på stolper el. l.