5.15 Avstand mellom kummer

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.15 Avstand mellom kummer

Avstand mellom vannkummer påvirkes av flere faktorer:

  • Slokkevannsuttak.
  • Høybrekk/lavbrekk.
  • Avgreninger.
  • Drift.

Endelig avstand skal avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

I sentrumsområder skal avstand mellom kummer med brannventil normalt ikke være større enn 150 m. Se utfyllende bestemmelser i pkt. 5.16 Brannventiler.

Unntak fra bestemmelsene må avklares med VA-ansvarlig, Kommunalteknikk.