5.15 Avstand mellom kummer

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.15 Avstand mellom kummer

Avstand mellom vannkummer påvirkes av flere faktorer:

  • Slokkevannsuttak.
  • Høybrekk/lavbrekk.
  • Avgreninger.
  • Drift.

Endelig avstand skal avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

I bebygd område skal avstanden mellom kummene ikke være større enn 100 m.