5.16 Brannventiler

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.16 Brannventiler

Brannventiler skal anbringes etter drøfting med kommunens VA-ansvarlig og utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 47, PTV. Brannventiler. Krav til materialer og utførelse.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Alle kummer skal ha brannventil med sikring i topp. Se vedlegg 5: Materialkrav armatur. Det skal være brannvannsuttak for hver 100 m i tettbygde strøk. I spesielt verneverdige områder kontaktes VA-ansvarlig i kommunen.