5.16 Brannventiler

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.16 Brannventiler

Brannventiler skal anbringes etter drøfting med kommunens VA-ansvarlig og utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 47, PTV. Brannventiler. Krav til materialer og utførelse.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Som hovedregel skal det være brannventil i alle kummer i bebygde områder. Det skal benyttes type ”Norsk brannventil” eller tilsvarende med brannventilsikring og heldekkende beskyttelseslokk, jf. figur 2 i VA/Miljø-blad nr. 47. Inn- og utvendig overflatebehandling med epoxy som beskrevet i pkt 5.8 Armatur.