5.16 Brannventiler

For: Bergen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.16 Brannventiler

Brannventiler skal anbringes etter drøfting med kommunens VA-ansvarlig og utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 47, PTV. Brannventiler. Krav til materialer og utførelse.

Lokal bestemmelse for Bergen

Krav til slokkevann m.m. er beskrevet i vedlegg B.4 Krav til uttak for slokkevann i Bergen kommune.

Det skal normalt være brannventil i alle vannverkskummer. Det benyttes type ”Norsk brannventil” eller tilsvarende med brannventilsikring og beskyttelseslokk.

Ved fare for høy vannstand skal det benyttes hydrant. Se vedlegg B.8 Krav til brannhydrant. Hydrant kan i tillegg kreves i spesielle områder.

Der det monteres brannhydrant skal den være knekkbar. Den skal avstives ved topplaten i kum med prefabrikkerte betongklosser tilpasset utsparing. Hydranten skal være grønn.

Brannhydrant «Bergen Modell» skal benyttes innenfor gamle bygrenser (før kommunesammenslutningen) samt i Fyllingsdalen.

Kart som viser område hvor Brannhydrant «Bergen Modell» skal benyttes, finner du ved å søke etter «Hydranter» under `Opparbeiding av hovedledninger til offentlig drift og vedlikehold` i innbyggerhjelpen på  www.bergenvann.no