5.16 Brannventiler

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.16 Brannventiler

Brannventiler skal anbringes etter drøfting med kommunens VA-ansvarlig og utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 47, PTV. Brannventiler. Krav til materialer og utførelse.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Det skal normalt være brannventil i alle vannkummer, se Vedlegg B.3 Vannkum og B.12 Hydrantkum.

 

Det skal benyttes stengbar brannventil med nøkkeltopp og NOR-kobling.

 

Brannhydrant skal benyttes i noen områder. Avtales med kommunens VA-ansvarlige og brannvesenet.