5.16 Brannventilar

For: Sandefjord Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.16 Brannventilar

Brannventilar skal plasserast i samråd med VA-ansvarlig i kommunen. Utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 47, Brannventiler. Krav til materialer og utførelse.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Det skal normalt være brannventil i alle vannkummer, se Vedlegg B.3 Vannkum og B.12 Hydrantkum.

 

Det skal benyttes stengbar brannventil med nøkkeltopp og NOR-kobling.

 

Brannhydrant skal benyttes i noen områder. Avtales med kommunens VA-ansvarlige og brannvesenet.