5.17 Trykkprøving av trykkledninger

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.17 Trykkprøving av trykkledninger

Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805. Metoden for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25, UT. Trykkprøving av trykkledninger.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Trykkprøve skal utføres for alle kommunale ledninger ihht NS_EN 805 og dokumenteres med utskrift fra logger som viser hele trykkprøvingsperioden.

Ledninger skal være spylt med normalt vanntrykk og pluggrenset før prøving.