5.17 Tettleiksprøving av trykkleidningar

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.17 Tettleiksprøving av trykkleidningar

Trykkprøving skal utførast i samsvar med NS-EN 805. Sjå VA/Miljø-blad nr. 25, UT. Trykkprøving av trykkleidningar for nærare forklaring av metodikk for å utføra dette.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

VA-ansvarleg i kommunen skal varslast minimum 3 – tre –  virkedagar på førehand og ha høve til å vere til stades når trykkprøvinga skal utførast.

 

Prøvinga skal gjennomførast etter gjenfylling, men før sluttdekke er lagt.

 

Firma som skal utføre trykkprøving skal dokumenterte formell og relevant kompetanse, samt gi opp referansar frå tilsvarande ytingar. Trykkprøvinga  skal gjennomførast av kommunen eller eksternt firma som er uavhengig utførande entreprenør. Det blir elles vist til vedlegg B3

 

For Herøy vasslag, Volda  og Ålesund kommune gjeld følgjande

 

Trykkprøving av leidningar blir gjort i eigen regi, jf. vedlegg B3 Krav til sluttdokumentasjon