5.18 Desinfeksjon

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.18 Desinfeksjon

Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til VA/Miljø-blad nr. 39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 805, kap. 12.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Desinfeksjon skal utføres for alle kommunale ledninger. Dette gjelder og provisoriske ledninger under anleggsutførelse.

All desinfeksjon av vannledning skal utføres av Trondheim bydrift etter bestilling.

Ledninger skal være spylt med normalt vanntrykk, pluggrenset og tetthetsprøvd før desinfeksjon.

Vannledning skal ikke settes i drift før godkjente analyseresultat foreligger.

Plangrunnlaget skal inneholde opplysninger om hvordan desinfisering skal gjennomføres. Det skal angis hvor på ledningsstrekningene klor tilføres og klorvann tappes ut og dreneres.