5.19 Pumpestasjoner vann

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.19 Pumpestasjoner vann

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for anvisninger.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Utforming av større plasstøpte pumpestasjoner avklares med VA-ansvarlig, Kommunalteknikk.

For å sikre stabil funksjon av pumpeanlegg stilles følgende generelle krav til trykkøknings-/pumpestasjoner:

 • Overbygg.
 • Støyberegninger og sikring mot støyforplantning i grunn og luft.
 • Driftsovervåkningsanlegg.
 • Trykkstøtberegninger i tilførsels- og forsyningsledning.
 • Materialvalg for rør i røropplegg.
 • Evt. fastmontert system for opptak av pumper.
 • Innbruddsikker dør.
 • Knussikkert utelys og fotoceller.
 • Tilstrekkelig spylevannsuttak, min. 38 mm.
 • HMS vurdering for driftspersonell, vask, sklisikkert golv, varmeovn, stige.
 • Driftsinstruks for stasjonen.
 • Adkomstveg for bil.