5.19 Pumpestasjonar vann

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.19 Pumpestasjonar vann

Kontakt VA-ansvarlig i kommunen.

Lokal bestemmelse for Surnadal

Utforming av pumpestasjoner i vannforsyningen skal være i samsvar med vedlegg B5.

VA-ansvarlig skal godkjenne endelig utforming av pumpestasjonen.