5.2 Beregning av vannforbruk

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.2 Beregning av vannforbruk

Vannforsyningsanleggene skal levere vann til vanlig forbruk og brannslokking.

Beregning skal foretas etter NS-EN 805, Kap. 5.3 Vannbehov, tillegg A. 4, 5, 6 og 7.