5.4 Minstedimensjon

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.4 Minstedimensjon

Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning er normalt 100 mm, dersom det ikke er krav til brannvann. Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning ved krav til brannvann er normalt 150 mm.

Viser også til:

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Minste dimensjon for kommunale vannledninger uten brannvannsforsyning skal som hovedregel være:

Støpejern DN 100/plast Dy 110. Dimensjon plast Dy 63 kan unntaksvis godkjennes.

Minste dimensjon for kommunale vannledninger med brannvannsforsyning skal som hovedregel være:

Støpejern DN 150/plast Dy 160.