5.4 Minstedimensjon

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.4 Minstedimensjon

Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning er normalt 100 mm, dersom det ikke er krav til brannvann. Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning ved krav til brannvann er normalt 150 mm.

Viser også til:

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Dersom det ikke er krav til brannvann, er kravet til miste innvendige dimensjon Ø 63. Alle endeledninger skal utrustes med spylesluse.