5.6 Rørledninger

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.6 Rørledninger

Krav til ledningsmaterialer og eksempler på kravspesifikasjoner i:

Ovennevnte VA/Miljø-blad, bortsett fra nr. 15 og 16, omhandler både trykkrør og trykkløse rør. For samtlige blads vedkommende er det den generelle teksten, samt kravene til trykkrør, som gjelder for vannledninger.

Kommunen bestemmer valg av ledningsmateriell.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

VA/Miljø-blad er veiledende. Det vises til:

Vedlegg 1, Valg av ledningsmaterialer.
Vedlegg 2, Krav til ledningsmateriale.
Vedlegg 8, Monteringsanvisning for duktile støpejernsrør med PE belegg.