5.7 Mottakskontroll

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.7 Mottakskontroll

Utførende entreprenør skal bekrefte mottak og kontroll av alle leveranser skriftlig. Utførende har deretter ansvaret for videre håndtering og tilstand.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Se vedlegg 7, Mottakskontroll og lagring av rør og deler.