5.8 Armatur

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.8 Armatur

Alle støpejernsdeler skal være iduktilt støpejern (GGG) etter NS-EN 545.

Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt gjengeparti. Armatur og bolter skal minst tilfredsstille samme krav til levetid som rørene.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

5.8.1 Generelt

Sluser og armaturer skal være av duktilt støpejern kvalitet NS-EN 545 (GJS).

Overflatebehandlingen skal være av min. 250 µm varmpålagt blå pulverepoxy. Produktet skal ha GSK godkjenning eller tilsvarende (drikkevannsgodkjent).

Serviceventiler og avgreninger

Det skal være serviceventiler på alle armaturer og sluser i kum. Alle serviceventiler påmontert flens eller muffetilkobling skal være gjengefri. Ubeskyttede gjenger i støpegods godtas ikke.

Ved avgreining for serviceventil eller stikk/fellesledning på mellomring skal forbindelsen være gjengefri av bajonett-type med dobbelsikring.

Gjengeventiler og messingdeler:

Det skal benyttes avsinkningsfrie messingventiler, og deler.

Flenser og pakninger:

Flenser skal ha dimensjon og boring etter NS-EN 545. Flensepakningene skal være armert med stålarmering godkjent for drikkevann. Pakningene skal være etter NS157.

Flenseboringer skal være i henhold til Norsk Standard PN 10, hvis ikke annet er beskrevet.

NB! 6-kant skruer (bolter), skiver og muttere skal leveres av typen rustfritt syrefast stål 316. Ved sammenkopling av flenser skal det brukes sekskantskruer med smurt gjengeparti. Det skal brukes godkjent smøremiddel som f.eks. Thread Eze Ultra.

Alle armaturer/deler med skjøter utenfor kum, skal forsegles med krympemuffe.

Ikke gjennomgående men gjengede hull i flensene, beregnet for pinneskruer, aksepteres ikke.

Reduksjonsflenser skal i regelen unngås, da det umuliggjør demontering, og kan kun benyttes etter godkjenning fra VA-ansvarlig Kommunalteknikk. Det anbefales brukt flenseoverganger eller integrerte muffeløsninger.

Minste tillatte tykkelse stålforsterket flensepakning:

DN 100 – 150: 5mm

DN 200 – 300: 6 mm

DN 400 – 600: 7 mm

DN 800 – 1000: 8 mm

DN 1200: 10 mm

5.8.2 Sluser

Sluseventiler skal være høyrelukkende og med nøkkeltopp. Slusen skal ha god hydraulisk utforming samtidig som den skal gi god hydraulisk tetning.

Det skal monteres glattløps sluseventiler for dimensjoner opp til og med DN 600. Normalt monteres sluser i kum. Nedgravde sluser skal avklares med VA-ansvarlig Kommunalteknikk.

Sluseventiler fra og med DN 400 skal ha kulelager eller lignende på spindel for lettere manøvrering.

Åpne/lukkemoment skal tilfredstille krav i EN 1074-2 ved fullt ensidig vanntrykk, eksempel ved vanntrykk 10 bar:

DN 50-80 100-150 200-300
Maks. lukkemoment 80 Nm 100 Nm 200 Nm
5.8.3 Lufteventiler

Det monteres lufteventiler i alle høybrekk, ventilen skal både slippe ut luft og gi inn luft ved undertrykk i ledning (dobbeltvirkende).

Lufteventil med dimensjon lik eller større enn 50 mm skal være av type kombi lufteventil og leveres i PE materiale.

Alle lufteventiler monteres med stengeventil.

For store lufteventiler avklares type med VA-ansvarlig, Kommunalteknikk.

5.8.4. Kombi-armaturer

Kombi-armaturer skal kunne monteres på godkjent konsoll/skinne.

Ved nyanlegg, med nye ledninger i alle retninger, kan integrerte muffeløsninger for direkte rørtilkobling benyttes.

5.8.5. Manifold for tilknytning av stikkledninger i kum

Vannkummer med manifold skal ha min. kumdiameter Ø1600. Det tillates max 6 uttak per manifold og totalt 12 uttak per vannkum. Hovedregel er at hvis det kommer inn 2 eller flere stikkledninger inn fra 1 side i kummen, så skal disse kobles inn på manifold. Eksempelvis vil 2 stikkledninger fra høyre og 2 stikkledninger fra venstre kreve at det monteres 2 stk manifolder (en på venstre side og en på høyre side). Mindre enn 2 uttak fra 1 side betyr uttak fra mellomring under brannventil.

I vannkummer med armatur som har større diameter enn DN 200 er det ikke tillatt å bruke manifold. Uttak fra ledig løp eller uttak fra mellomring under brannventil til egen fordelingskum er tillatt.

I fordelingskummer med manifold skal min. kumdiameter være Ø1600.

Det tilstrebes kumbunner med prefabrikkerte hull tilpasset manifold som henger på kumvegg og har fallrenner i bunnen. Ved bruk av kjerneboringer skal det dokumenteres at styrken i kumveggen ikke svekkes.

Manifold skal leveres av typen syrefast stål 316 med 1″ luftestuss (vendt opp) med enkeltvirkende lufteventil.  Syrefaste kuleventiler på manifold skal leveres av typen syrefast stål 316.

Vannforsyning med avstengningsventil til manifold skal tas ut fra mellomring under brannventil eller fra ledige løp.

Stikkledninger større eller lik Ø40 skal som hovedregel tas ut i egen fordelingskum. I hovedkum tillates max 2 stk Ø40 uttak fra mellomring under brannventil. Uttak via ledig løp i hovedkum til fordelingskum skal aldri være mindre enn Ø63. Dimensjon skal beregnes/dokumenteres. Dimensjoner større enn Ø63 fra hovedkum til fordelingskum tas ut fra ledig løp via PE sveisekrage /m løsflens og sentrisk PE-overgang til riktig dimensjon.

Alle stikkledninger i vannkummer skal merkes med graverte adresselapper i plast festet med strips.

Unntak fra disse reglene avklares med VA-ansvarlig i Kommunalteknikk.