5.8 Armatur

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.8 Armatur

Alle støpejernsdeler skal være iduktilt støpejern (GGG) etter NS-EN 545.

Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt gjengeparti. Armatur og bolter skal minst tilfredsstille samme krav til levetid som rørene.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Ventiler skal være av type glattløps-sluseventiler mednøkkel/veiskive. Ventilene skal kunne tåle ensidig prøvetrykk på 1,5 x trykklassen (PN). Det skal benyttes høyrelukkende ventiler. Det skal benyttesstrekkfaste skjøter mot rørdeler/armatur. For øvrig gjelder følgende krav:

Inn- og utvendigoverflatebehandling: Ventilene skal være inn- og utvendigoverflatebehandlet med elektrostatisk varmepåført epoxy etter GSK-normen. Overflatene skal sandblåses til SA21/2 umiddelbart før epoxy påføres. Epoxybelegget skal ha en gjennomsnittligtykkelse på min 250 µm og minst 150 µm på enkeltsteder.

Flenser og pakninger: Flenser skal ha dimensjon og boring etter NS-EN 545. Flensepakningene skal være armert med stålarmering godkjent for drikkevann. Pakningene skal være etter NS157.

Bolter og muttere m/skiver: Bolter og muttere m/skiver skal være i varmgalvanisert utførelse. Bolt: 6KT skrue delgjenget DIN 931 8.8 VZ. Mutter: 6KT mutter DIN 934 8 VZ. Skive: Skive tilpasset boltens størrelse DIN 125 VS.

I spesielle tilfeller kan kommunen kreve bruk av rustfritteller syrefast materiale A2/A4.

Merking: Ihenhold til NS-EN 545.

Galvanisk korrosjon: Tiltak for å hindre galvanisk korrosjon skal vurderes spesielt der ulikemetaller skal kobles sammen.

Gjengeventiler og messingfittings: Det skal benyttes avsinkningsfri messing for gjengeventiler og messingfittings.