5.9 Rørdeler

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.9 Rørdeler

Rørdeler skal minst tilfredsstille samme krav som rørene. Se VA/Miljø-blad nr. 10 (PT),11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 15 (PTV) og 16 (PT).

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

VA/Miljø-blad nr. 10 – 16 er veiledende.

Det vises til: Vedlegg 2, Krav til ledningsmateriale.