5.9 Røyrdelar

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.9 Røyrdelar

Røyrdelar skal minst tilfredsstilla same krav som røyra. Sjå VA/Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 15 (PTV) og 16 (PT).

Lokal bestemmelse for Surnadal

Generelt skal oppbygging av rørdeler i kummen være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 1.

Endeleg valg av oppbygging av kum og valg av rørdeler skal skje i samråd med VA ansvarlig i kommunen.