5.A Andre krav

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Surnadal

Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning av ureine væsker eller gasser ikke kan skje. Dette gjelder også for tilbakesug eller inntrenging av vann fra andre vasskilder.

Aktuelle sikringsmetoder går fram av VA/Miljø-blad nr. 61 med følgende presisering: Væskekategori nr. 5 kan sikres med AF (Luftgap med overløp) eller BA (Kontrollerbar tilbakeslagssikring).

Valg av metode skal godkjennes av VA ansvarlig.

Om mulig skal ringledningssystem etableres.