6.0 Generelle bestemmelser

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.0 Generelle bestemmelser

Spillvannsledninger skal utformes med sikte på å unngå tilstopping. Det skal være tilrettelagt for høytrykksspyling/suging, rørinspeksjon og framtidig rehabilitering.

Det skal normalt være samme rørtype/rørdimensjon mellom kummer. Ved reparasjon og utskifting av rør skal dette utføres slik at den innvendige rørdimensjonen opprettholdes.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Det tillates ikke felles spillvanns- og overvannskum. Det tillates ikke felles avløpsskum med vannledning, jf pkt 5.0.