6.1 Valg av ledningsmateriale

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.1 Valg av ledningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes.

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

VA-ansvarlig i kommunen bestemmer ledningsmateriale. Krav i denne normen gjelder før rørleverandørens norm. Se vedlegg 3: Materiakrav til vann- og avløpsrør.