6.11 Bend i grøft

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.11 Bend i grøft

Bend i grøft tillates ikke. Vinkelendring i forbindelse med kummer bestemmes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Bend i grøft tillates. Ved større avvinkling enn 150 utenfor kummer skal det benyttes langbend. For trykkledninger stilles det krav om dimensjonert forankring i henhold til pkt. 5.11. Krav til vinkelendring i forbindelse med kum er gitt i pkt. 6.9.